Downloads

van de monitor

Hieronder vindt u de download voor de monitor Bestuursakkoord Water - Waterketen. Wanneer een update beschikbaar is voor de Uitvraag of Monitor, worden deze hier gepubliceerd.

Update 5, 27 maart 2019

- Link naar de Update-pagina

Downloads voor monitorcoördinator van de regio

- Handleiding proces van monitoren (aangepaste versie)
- Handleiding methode van monitoring (aangepaste versie)
- Handleiding invullen Uitvraag (aangepaste versie)
- Presentatie startbijeenkomst 5 maart 2015 voor monitor-coördinatoren

Downloads voor een deelnemer

- Handleiding invullen Uitvraag