Procesbeschrijving

voor monitor-coördinatoren

  • Home
  • Procesbeschrijving

De stappen van het proces van monitoring zijn beschreven in de handleiding "Regionale Monitor BAW-W - proces van monitoren" en worden hieronder uitgelegd. Natuurlijk zijn er verschillen tussen de regio’s. De te doorlopen stappen zullen dan ook voor iedere regio 'op maat' gemaakt moeten worden.

Met regiospecifieke kenmerken worden voor alle regio’s uitvragen en een monitor klaargemaakt. Via de monitor-coördinator van de regio ontvangen gemeenten, waterschappen en eventueel drinkwaterbedrijven en publieke uitvoeringsorganisaties de uitvragen.
1
Tijdens een startbijeenkomst per regio wordt de monitor stap voor stap toegelicht. Gezamenlijk wordt een eerste start gemaakt met het invullen van de vragen. Daarnaast worden afspraken gemaakt over het inleveren van de uitvragen.
2
Deelnemers van de startbijeenkomst maken de uitvragen volledig, voor zowel referentiejaar 2010 als peiljaar 2014. De monitor-coördinator van de regio is het eerste aanspreekpunt bij vragen van deelnemers.
3
De monitor-coördinator verzamelt de ingevulde uitvragen en voert deze in in de monitor. Vervolgens kan een eerste controle en analyse worden uitgevoerd. Benodigde correcties kunnen worden opgepakt in overleg tussen de deelnemers en de regio-coördinator.
4
In de regio's worden de resultaten van de eerste versie van de monitor besproken met de invullers van de uitvraag.
5
Deelnemers kunnen de uitvraag nu nog voor een laatste keer aanpassen. Een harde deadline is afgesproken waarop de definitieve gegevens van alle deelnemers beschikbaar zijn.
6
De monitor-coördinator van de regio verzamelt de definitieve uitvragen en voert deze in de monitor in. Daarna worden analyse gemaakt aan de hand van grafieken, tabellen en overzichten. Resultaten worden kritisch bekeken en onverwachte resultaten benoemd.
7
Voor de regio en de clusters kunnen nu conclusies worden getrokken. In een open sfeer kunnen eventueel ook individuele resultaten worden besproken.
8
De monitor heeft als output een standaardrapportage. Deze kan direct worden gebruikt. Ook kunnen specifieke rapportage worden gemaakt aan de hand van losse figuren en tabellen. De regionale monitor levert ook de gegevens die door VNG en UvW worden uitgevraagd voor de landelijke rapportage.
9
Het doel van de regionale monitor is om te leren van de resultaten. Hiervoor kunnen de rapportages worden gebruikt om in verschillende clusters door te nemen.
10