Updates

van de monitor

  • Home
  • Update pagina

Hieronder vindt u de update voor de Basis Monitor Bestuursakkoord Water - Waterketen. De Basis Monitor is aan alle regio's vrij verstrekt.

UPDATE 6, versie 2.900 (6 april 2020)

Met deze update kunnen gegevens tot en met 2019 worden verwerkt. Daarnaast zijn een aantal verbeteringen aangebracht en fouten opgelost. De prijsindex voor 2019 is ingevoerd. Dit is de consumentenprijsindex alle huishoudens met basisjaar 2015. Zonder deze update kunnen de cijfers van 2019 niet worden verwerkt.            

De nieuwe update voor de Basis Monitor bestaat uit een update-file die vanaf deze pagina kan worden gedownload. De update-file om Uitvragen te updaten is ongewijzigd. Na het updaten van de Basis Monitor moeten de doelen opnieuw in de Basis Monitor worden ingevoerd. Oorspronkelijke bestanden blijven bewaard en krijgen de toevoeging ‘_oud’.

Hoe update ik mijn bestanden?

1. Download de gewenste update-file. Sla deze op in de bestandslocatie van de Uitvragen of Basis Monitor. Update-bestanden:

Update 2 Uitvraag BAW-W.xlsm
Update 6 Basis Monitor BAW-W 6 april 2020.xlsm

2. Uitvragen ouder dan versie 2.500 (het versienummer is te vinden op het informatie tabblad van de uitvraag) moeten worden ge-update en opnieuw worden ingelezen. Sluit andere applicaties af. Start het update-bestand. Start het update-proces. Selecteer het bestand dat ge-update moet worden. De update wordt uitgevoerd. Zodra de update gereed is kunt u het volgende bestand selecteren of het update proces beëindigen.

3. Update de Basis Monitor. Sluit andere applicaties af. Start het update bestand voor de Basis Monitor (het openen van dit bestand duurt enige tijd). Start het update proces. Selecteer de Basis Monitor die u wilt updaten. Start na het updaten de nieuwe Basis Monitor en voer de doelen opnieuw in.

4. Lees de uitvragen opnieuw in indien het versienummer van de uitvragen lager is dan 2.500 (oude uitvragen worden overschreven).

Kan de functionaliteit van de Basis Monitor worden uitgebreid?

De Basis Monitor kan worden ge-upgrade naar de uitgebreide functionaliteit van de Monitor (o.a. monitoring van duurzaamheid).
Neem hiervoor contact met ons op door te mailen naar wensen@monitorbaw.nl.

Wat is nieuw t.o.v. update 1?

Gewijzigd in de Basis Monitor en/of Monitor (versie 2.701):
• fout opgelost;

Nieuw in de Basis Monitor en/of Monitor (versie 2.900):
• de prijsindex 2019, basisjaar 2015, consumentenprijsindex alle huishoudens, CPI = 106,16 is ingevoerd;

Gewijzigd in de Uitvraag (versie 2.650):
• 'uitvraag ingevuld' (zoals bovenaan op de tabbladen is vermeld) nu met 2 decimalen (dit is de controle of alle tabbladen volledig zijn ingevuld). De controle werkt nu correct.