Updates

van de monitor

  • Home
  • Update pagina

Hieronder vindt u de update voor de Basis Monitor Bestuursakkoord Water - Waterketen. De Basis Monitor is aan alle regio's vrij verstrekt.

UPDATE 2, versie 2.650 (maart 2017)

In deze update zijn een aantal verbeteringen aangebracht en fouten opgelost. Naar aanleiding van feedback is het nu mogelijk om regio of cluster doelen (voor kwaliteit, kwetsbaarheid en duurzaamheid) in de grafieken te tonen. De prijsindex voor 2016 is ingevoerd. Dit is de consumentenprijsindex alle huishoudens met basisjaar 2006. Zonder deze update worden de cijfers van 2016 niet weergegeven.            

De update bestaat uit twee update-files die vanaf deze pagina kunnen worden gedownload. Een update-file om de Basis Monitor te updaten en een file om de Uitvragen te updaten. Na het updaten van alle Uitvragen en de Basis Monitor moeten vervolgens de doelen opnieuw in de Basis Monitor worden ingevoerd. Oorspronkelijke bestanden blijven bewaard en krijgen de toevoeging ‘_oud’.

Hoe update ik mijn bestanden?

1. Download de 2 update-files. Sla deze op in de bestandslocatie van de Uitvragen en Basis Monitor. Update-bestanden:

Update 2 Uitvraag BAW-W.xlsm
Update 2 Basis Monitor BAW-W.xlsm

2. Uitvragen ouder dan versie 2.500 (het versienummer is te vinden op het informatie tabblad van de uitvraag) moeten worden ge-update en opnieuw worden ingelezen. Sluit andere applicaties af. Start het update-bestand. Start het update-proces. Selecteer het bestand dat ge-update moet worden. De update wordt uitgevoerd. Zodra de update gereed is kunt u het volgende bestand selecteren of het update proces beëindigen.

3. Update de Basis Monitor. Sluit andere applicaties af. Start het update bestand voor de Basis Monitor (het openen van dit bestand duurt enige tijd). Start het update proces. Selecteer de Basis Monitor die u wilt updaten. Start na het updaten de nieuwe Basis Monitor en voer de doelen opnieuw in.

4. Lees de uitvragen opnieuw in indien het versienummer van de uitvragen lager is dan 2.500 (oude uitvragen worden overschreven).

Kan de functionaliteit van de Basis Monitor worden uitgebreid?

De Basis Monitor kan worden ge-upgrade naar de uitgebreide functionaliteit van de Monitor (o.a. monitoring van duurzaamheid).
Neem hiervoor contact met ons op door te mailen naar wensen@monitorbaw.nl.

Wat is nieuw t.o.v. update 1?

Nieuw in de Basis Monitor en/of Monitor (versie 2.650):
• op de startpagina zijn de clusters zichtbaar;
• spinnenweb ontwikkeling van robuustheid per jaar is nu voor cluster en regio beschikbaar;
• doelen van de regio of van het cluster kunnen worden getoond;
• de prijsindex 2016, basisjaar 2006, consumentenprijsindex alle huishoudens, CPI = 116,97 is ingevoerd;
• tabellen zijn uitgebreid;
• opgeloste fouten.

Gewijzigd in de Uitvraag (versie 2.650):
• 'uitvraag ingevuld' (zoals bovenaan op de tabbladen is vermeld) nu met 2 decimalen (dit is de controle of alle tabbladen volledig zijn ingevuld). De controle werkt nu correct.