Updates

van de monitor

  • Home
  • Update pagina

Hieronder vindt u de update voor de Basis Monitor Bestuursakkoord Water - Waterketen. De Basis Monitor is aan alle regio's vrij verstrekt.

UPDATE 1 (februari 2016)

In deze update zijn een aantal verbeteringen aangebracht en fouten opgelost. Naar aanleiding van feedback is de berekening van de kwetsbaarheid aangepast. De functionaliteit van de Basis Monitor is aangepast.

De update bestaat uit twee update-files die vanaf deze pagina kunnen worden gedownload. Een update-file om de Basis Monitor te updaten en een file om de Uitvragen te updaten. Na het updaten van alle Uitvragen en de Basis Monitor moeten vervolgens de doelen opnieuw in de Basis Monitor worden ingevoerd. Oorspronkelijke bestanden blijven bewaard en krijgen de toevoeging ‘_oud’.

Hoe update ik mijn bestanden?

1. Download de 2 update-files. Sla deze op in de bestandslocatie van de Uitvragen en Basis Monitor. Update-bestanden:

Update 1 Uitvraag BAW-W.xlsm
Update 1 Basis Monitor BAW-W.xlsm

2. Update alle uitvragen. Sluit andere applicaties af. Start het update-bestand. Start het update-proces. Selecteer het bestand dat ge-update moet worden. De update wordt uitgevoerd. Zodra de update gereed is kunt u het volgende bestand selecteren of het update proces beëindigen.

3. Update de Basis Monitor. Sluit andere applicaties af. Start het update bestand voor de Basis Monitor (het openen van dit bestand duurt enige tijd). Start het update proces. Selecteer de Basis Monitor die u wilt updaten. Start na het updaten de nieuwe Basis Monitor en voer de doelen in.

4. Lees de uitvragen opnieuw in (de oude uitvragen worden overschreven).

Kan de functionaliteit van de Basis Monitor worden uitgebreid?

De Basis Monitor kan worden ge-upgrade naar de uitgebreide functionaliteit van de Monitor (o.a. monitoring van duurzaamheid).
Neem hiervoor contact met ons op door te mailen naar wensen@monitorbaw.nl.

Wat is nieuw?

Nieuw in de Basis Monitor en/of Monitor:
• gemiddelde kwaliteit op basis van ingevulde/ingeleverde uitvragen (percentage wordt vermeld wanneer dit kleiner is dan 100%);
• gemiddelde robuustheid op basis van ingevulde/ingeleverde uitvragen (percentage wordt vermeld wanneer dit kleiner is dan 100%);
• tabel met de scores m.b.t. kwaliteit (alleen in de Monitor);
• tabel met een overzicht van het aantal uren per proces, het totaal aantal uren, het aantal medewerkers per proces en het totaal aantal medewerkers. (alleen in de Monitor);
• naar aanleiding van feedback verbeterde berekening van de kwetsbaarheid;
• de volgorde van organisaties kan in de samenwerkingsmatrices op verschillende wijzen worden gesorteerd;
• een uitvraag kan nu ook worden verwijderd;
• opgeloste fouten.

Nieuw in de Uitvraag:
• stand van voorzieningen en reserves kan nu ook negatief zijn;
• van verschillende invoervelden zijn minimum en maximum toegestane waarden aangepast;
• in plaats van de melding 'kosten en opbrengsten in evenwicht' nu 'OK (het verschil tussen kosten en opbrengsten is kleiner dan 0,25%)';
• percentage ingevuld wordt nu met 1 decimaal nauwkeurig vermeld;
• nieuwe drempelwaarden bij het bepalen van de robuustheid (>= 4 uur per proces);
• uren worden nu ook in de monitor ingelezen;
• percentage ingevuld wordt bij het tabblad 'Samenwerking' nu in tienden van procenten aangegeven. Hierdoor is zichtbaar wanneer één of enkele waarden niet zijn ingevuld.